Forum dyskusyjne

Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, gdzie możesz porozmawiać na temat dni płodnych, porodu, dzieci.
Wejście

Jak obliczyć dni płodne?

Ocena dni płodnych jest wartościową wiedzą nie tylko ze względu na planowane poczęcie dziecka. Może także stanowić metodę antykoncepcyjną – do tego potrzeba jednak gruntownej wiedzy na temat własnego organizmu, a także zasad funkcjonowania kobiecej płodności. Prawidłowe obserwacje cyklu umożliwiają też wczesne wykrycie schorzeń ginekologicznych, a nawet nowotworowych. Ponadto dają wnikliwą wiedzę na temat ciała i jego możliwych reakcji. Jest kilka sposobów obliczenia dni płodnych w trakcie cyklu zdrowej kobiety, zaliczają się do nich:

Jak obliczyć dni płodne? - w skrócie

Przeciętny cykl miesiączkowy kobiety trwa 28 dni. Przy takim cyklu owulacja przypada w połowie - 14 dnia, a dni płodne przypadają pomiędzy 9 a 18 dniem cyklu.

W praktyce takie "książkowe" cykle nie są zbyt częste, długość cyklu kobiety waha się od 23 do 35 dni. Jak w ich przypadku obliczyć dni płodne, przedstawiamy na przykładzie kalendarza dni płodnych.

Pamiętaj jednak! Kalendarz dni płodnych nie jest dobrą metodą antykoncepcyjną. Każdy organizm jest inny, ponadto dni płodne są "chwiejne". Ich przesunięcie może wynikać z wielu czynników, m.in. stresu, choroby. To, że Twój cykl jest regularny przez kilka miesięcy, nie znaczy, że będzie regularny w kolejnym. Metoda antykoncepcji oparta na obserwacji dni płodnych jest jedną z najbardziej zawodnych!